Bijstand

Wat is bijstand?

Bijstand is een uitkering van de gemeente. U kunt bijstand aanvragen als u geen geld heeft om van rond te komen. De bijstandsuitkering is bedoeld als tijdelijke steun totdat u weer betaald werk vindt. De gemeente helpt bij het vinden van werk.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Gemeente Weststellingwerf - bijstandsuitkering aanvragen

Kunt u bijstand krijgen?

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Of kijk op de website van de gemeente of UWV.

Een voorbeeld van een voorwaarde is de taaleis. Bij FC Extra kunt u een cursus Nederlands volgen. Wilt u niveau 1F behalen? Dan is deze cursus geschikt.

Toon op kaart (1)
x

Gemeente Weststellingwerf - bijstandsuitkering aanvragen

Toon op kaart (1)
x

UWV Leeuwarden

Telefonisch bereikbaar ma t/m vr 8.30 -17.00 uur

Tesselschadestraat
33-35
8913 HA
Leeuwarden

FC Extra - cursus Nederlands

Rijksoverheid - bijstand

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Gemeente Weststellingwerf - vrijwilligerswerk

Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?

Bij FC Extra kunt u een cursus Nederlands volgen. Wilt u niveau 1F behalen? Dan is deze cursus geschikt.

Of vraag om een taalmaatje bij Humanitas of Vluchtelingenwerk. Of zoek in de vacaturebank van Bureau Vrijwilligerswerk naar een vrijwilliger die wil helpen. Of neem contact op met Trimpaan Welzijn.

Toon op kaart (1)
x

Bureau Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Weststellingwerf

Toon op kaart (1)
x

Timpaan Welzijn

Pastorieplein
12
8471 BZ
Wolvega

FC Extra - cursus Nederlands

Vluchtelingenwerk Nederland

Krijgt u bijstand en is er iets veranderd in uw leven?

Geef het op tijd door. Doet u dit niet? Dan krijgt u een boete. Ook kan het gevolgen hebben voor uw bijstand.

Verhuist u naar een andere gemeente? De bijstand die u ontving van uw oude gemeente stopt dan. U moet opnieuw bijstand aanvragen in uw nieuwe gemeente.

Kijk op de website van de gemeente hoe u een wijziging doorgeeft.

Gemeente Weststellingwerf - wijziging bijstand

Krijgt u een uitkering en bent u ziek?

Meld u dan ziek bij uw uitkeringsinstantie.