Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Zij kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang.

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen?

Voor crisiopvang belt u met Leger des Heils, Limor of Zienn en vraagt of er plaats is. Een geldige ZZP-indicatie is vereist. Op de website van het CIZ wordt dit toegelicht en zijn alle formulieren te downloaden.

Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen.

Is er sprake van geweld thuis? Neem contact op met Veilig Thuis.

In Friesland kunt u ook direct bellen met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Bent u dakloos en nog niet in staat om alleen te wonen dan is begeleid wonen misschien iets voor u. De begeleiders leren u met geld omgaan, het huishouden doen en voor uzelf zorgen. De bedoeling is dat u in de toekomst alleen kunt gaan wonen. Neem contact op met Leger des Heils, Limor, JP van den Bent stichting of Zienn.

Toon op kaart (2)
x

CIZ

Orteliuslaan
1000
3528 BD
Utrecht
Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils Drachten

Stationsweg
112
9201 GS
Drachten

Leger des Heils W&G Overijssel

Eiffelstraat
1
8013 RT
Zwolle
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Veilig Thuis Friesland

Noodgeval? Bel 112

Bezoekadres

Tesselschadestraat
2
8913 HB
Leeuwarden

Postadres

312
8901 BC
Leeuwarden
Bent u dakloos en zorgt u voor een klein kind?

Ga voor tijdelijke (crisis)opvang naar het Leger des Heils, Zienn, Limor of JP van den Bent stichting. Heeft u te maken met lichamelijke of geestelijke mishandeling? Neem dan contact op met Fier. Als uw kind mishandeld wordt, belt u Veilig Thuis. In Friesland kunt u ook direct contact opnemen met Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden

Leger des Heils W&G Overijssel

Eiffelstraat
1
8013 RT
Zwolle

Leger des Heils Noord

Kwinkenplein
10-A
9712 GZ
Groningen
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Veilig Thuis Friesland

Noodgeval? Bel 112

Bezoekadres

Tesselschadestraat
2
8913 HB
Leeuwarden

Postadres

312
8901 BC
Leeuwarden

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Loopt de situatie thuis uit de hand?

Om erger te voorkomen vraag hulp aan familie, vrienden of buren. Of ga in gesprek met je huisarts, het Gebiedsteam Weststellingwerf, Fier, het algemene nummer van Veilig Thuis of Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Of bel voor hulp naar Leger des Heils, Limor en Zienn.

Toon op kaart (4)
x
Toon op kaart (1)
x

Fier

Holstmeerweg
1
8936 AS
Leeuwarden

Leger des Heils W&G Overijssel

Eiffelstraat
1
8013 RT
Zwolle
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Mandehof
15
8384 EA
Noordwolde
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega

Leger des Heils Noord

Kwinkenplein
10-A
9712 GZ
Groningen

Veilig Thuis Friesland

Noodgeval? Bel 112

Bezoekadres

Tesselschadestraat
2
8913 HB
Leeuwarden

Postadres

312
8901 BC
Leeuwarden

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Zoekt u vrouwenopvang?

In deze omgeving wordt geen speciale vrouwenopvang aangeboden. U kunt wel hulp krijgen. Neem hiervoor contact op met Leger des Heils, JP van den Bent stichting, Limor of Zienn.

Is het thuis niet meer veilig? Bel naar Veilig Thuis. Zij zorgen ervoor dat u opgevangen wordt als het nodig is. Dat kan ook op een geheime plek zijn. Uw kinderen mogen ook mee.

In Friesland kunt u ook direct naar Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bellen.

Toon op kaart (1)
x

Leger des Heils W&G Overijssel

Eiffelstraat
1
8013 RT
Zwolle

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Leger des Heils Noord

Kwinkenplein
10-A
9712 GZ
Groningen
Toon op kaart (1)
x

Limor

De Kei
5
8918 AR
Leeuwarden

Veilig Thuis Friesland

Noodgeval? Bel 112

Bezoekadres

Tesselschadestraat
2
8913 HB
Leeuwarden

Postadres

312
8901 BC
Leeuwarden