In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Met het burgerinitiatief komt uw voorstel op de agenda van de gemeenteraad. Voor het aanvraagformulier kunt u terecht bij de publieksbalie. Via de digitale gemeentegids vindt u alle plaatselijk belangenverenigingen.

Toon op kaart (1)
x

Digitale gemeentegids

Toon op kaart (1)
x

Gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega
Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de straatverlichting het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil?

Meld dit bij de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente of vul op de website het online formulier melding openbare ruimte in.

Heeft u een melding over openbare straatverlichting? Bel dan ZIUT. Geef hierbij het lichtmastnummer en de naam van de straat waar de lichtmast staat door. Het lichtmastnummer vindt u aan de straatzijde van de lantaarnpaal op ongeveer 3 meter hoogte.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega
Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan bemiddelen.

Heeft u buurtbemiddeling nodig? Ga bij het Gebiedsteam Weststellingwerf langs. Wanneer u huurt, kunt u ook contact opnemen met uw woningcorporatie.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Mandehof
15
8384 EA
Noordwolde
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega
Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Politie - geen spoed

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de politie. Bel 112 als er gewonden zijn.

Politie - geen spoed