Kinderopvang voor een basisschoolkind

Zoekt u opvang voor uw kind buiten schooltijden?

U kunt kiezen tussen kinderopvang bij een gastouder thuis of de buitenschoolse opvang. Kies voor een geregistreerd kinderopvangverblijf of gastouder. Deze vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

U krijgt misschien een deel van de kosten vergoed. Hoe? Kijk op de website van de Belastingdienst bij kinderopvangtoeslag.

Belastingdienst - kinderopvangtoeslag

Landelijk Register Kinderopvang

Wilt u weten of uw kind kan overblijven?

Voor kinderen die tussen de middag niet naar huis kunnen, organiseert de school tussenschoolse opvang. De school vraagt daarvoor een kleine vergoeding.

Informeer bij de school of kijk in de schoolgids als u wilt weten hoe het bij de school van uw kind geregeld is.