Roken

Wilt u stoppen met roken?

Kijk op Rokeninfo van het Trimbos-instituut. Of ga naar de huisarts.

U kunt ook contact opnnemen met Terwille.

Terwille Verslavingszorg

Bezoekadres

Akerkhof
20
9711 JB
Groningen

Postadres

1497
9701 BL
Groningen
Wilt u hulp bij het stoppen?

Vraag uw huisarts om hulp. Of neem contact op met Luchtsignaal voor telefonische coaching of groepscoaching.

Wilt u zelfstandig stoppen?

Ga naar de StopSite. Daar vindt u een online cursus.

StopSite

Stoppen met roken doe je zelf