Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Veel zorgcentra en maatschappelijke organisaties werken met vrijwilligers. Kijk op de websites Mantelzorg Fryslân, Bureau Vrijwilligerswerk en WeHelpen. Geef ook bij het Gebiedsteam Weststellingwerf of binnen uw geloofsgemeenschap aan dat u wilt helpen.

Op de website van Vrijwilligersacademie Fryslân vindt u cursussen die u helpen bij het doen van vrijwilligerswerk.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Mandehof
15
8384 EA
Noordwolde
Toon op kaart (1)
x

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega

Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega

Vrijwilligersacademie Fryslan

Trainingen en workshops voor vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.

Westersingel
4
8913 CK
Leeuwarden

Vrijwilligerspunt Weststellingwerf

Coördinatoren Vrijwilligerspunt:

  • Mirjam Kooman, telefoon 06 13 56 41 89
  • Jeanette Hofman, telefoon 06 13 56 44 84

Vrijwilligerswerk.nl

Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk. 

MantelzorgNL - mantelzorglijn

Voor iedereen die voor een ander zorgt.

Bereikbaar: ma t/m vrij  09.00 - 16.00 uur.

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Gemeente Weststellingwerf - vrijwilligerswerk

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?

Werkt u als vrijwilliger bij RIGOM, de Zonnebloem, het Rode Kruis of een andere organisatie? Vraag of er een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en een Collectieve ongevallenverzekering is afgesloten. Zo zijn schade en ongelukjes tijdens uw werk verzekerd. Zorg ook zelf voor een zorgverzekering en een WA verzekering. De gemeente Weststellingwerf heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor inwoners.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Gemeente Weststellingwerf

Griffioenpark
1
8471 KR
Wolvega

Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor vrijwilligerswerk?

Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten. Kan de organisatie dit niet? Vraag dan om het aanvraagformulier.

Werkt u als vrijwilliger met kwetsbare mensen? Bijvoorbeeld met ouderen, mensen met schulden, vluchtelingen of mensen met een beperking? Misschien kunt u een gratis VOG aanvragen. Uw organisatie moet zich hiervoor hebben aangemeld.

Kijk voor meer informatie over de VOG op de website van Justis.

Justis - VOG